بدست آوردن منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور در آرایش امیتر مشترک

 
بدست آوردن منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور در آرایش امیتر مشترک

بدست آوردن منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور در آرایش امیتر مشترک

همانطور که می دانید منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور در آرایش امیتر مشترک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . عملکرد DC و AC ترانزیستور در خروجی اش متکی بر این منحنی مشخصه است . بنابر این به خاطر اهمیت این مشخصه چه از جهت درک عملکرد DC و چه از جهت درک پارامتر ها و عملکرد AC ترانزیستور باید کاملا مورد بررسی و دقت قرار گیرد .
 

تعیین نوع و تشخیص پایه های ترانزیستور و تست سالم بودن آن توسط اهمتر

تعیین نوع و تشخیص پایه های ترانزیستور و تست سالم بودن آن توسط اهمتر

 
ضمنا باید خودمان در مواقع لزوم قادر به ترسیم آن باشیم . در این آزمایش شما با مداری آشنا می شوید که از طریق آن می توانید منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور در آرایش امیتر مشترک را ترسیم کنید . همچنین حین آزمایش با دقت بیشتر می توانید به عملکرد خروجی ترانزیستور واقف تر شوید . به عنوان منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور در آرایش امیتر مشترک ، تابع نسبت به دو متغیر IB و VCE ترسیم می گردد .
اما در ترسیم ، طبق ریاضی یکی از متغیر ها را ثابت و تابع را نسبت به متغیر دیگر ترسیم می کنند این عمل را برای تغییرات یکنواخت متغیر ثابت ادامه می دهند .
اشتراک گذاری

دیدگاه تان را ارسال نمائید ( برای ارسال دیدگاه باید عضو سایت باشید ! )