تعیین نوع و تشخیص پایه های ترانزیستور و تست سالم بودن آن توسط اهمتر

 
تعیین نوع و تشخیص پایه های ترانزیستور و تست سالم بودن آن توسط اهمتر

تعیین نوع و تشخیص پایه های ترانزیستور و تست سالم بودن آن توسط اهمتر

همان طور که می دانید ، اتصال PN در بایاس مستقیم مقاومت کم و در بایاس معکوس مقاومت زیاد نشان می دهد . همچنین می دانید که در اکثر اهم متر های آنالوگ ترمینال منفی اهمتر به قطب مثبت باطری درونی و ترمینال مثبت به قطب منفی متصل است .
ترانزیستور از پایه امیتر ، بیس و کلکتور تشکیل شده است . امیتر و کلکتور از یک نوع نیمه هادی و بیس از نیمه هادی نوع مخالف آن ها می باشد . مثلا اگر امیتر و کلکتور از نیمه هادی نوع N باشند ، بیس از نیمه هادی نوع P است و به آن ترانزیستور NPN می گویند .
 

استفاده از دیود زنر و رگولاتور برای تثبیت ولتاژ

استفاده از دیود زنر و رگولاتور برای تثبیت ولتاژ

 
ولی وقتی امیتر و کلکتور از جنس و بیس از جنس PNP گفته می شود . همانطور که مشخص است ، چه ترانزیستور از نوع NPN و یا PNP باشد ، در هر حال از دو اتصال PN تشکیل می گردد . اتصال PN کلکتور بیس و اتصال PN امیتر بیس ، پایه ای که در هر دو این اتصالات شرکت دارد پایه بیس است . از همین خاصیت برای تشخیص پایه کنیم ، یعنی تنها پایه ای که نسبت به دو پایه دیگر مانند دیود عمل می کند پایه بیس است .
بنابر این هر پایه ای که نسبت به دو پایه دیگر اهم چک شود و در یک حالت مقاومت کم و با عوض کردن ترمینال های اهمتر ، اهم زیاد نشان دهد همان پایه بیس است ( دو پایه امیتر و کلکتور نسبت به هم در هر حالت مقاومت زیاد را نشان می دهند ) . وقتی پایه بیس مشخص گردید ، بسته به این که در حالت مقاومت کم ، کدام ترمینال اهمتر روی بیس واقع بوده می توان نوع جنس و در نتیجه نوع ترانزیستور را مشخص کرد . اگر در حالت مقاومت کم ، ترمینال مثبت روی بیس واقع باشد ، بیس از نوع N و در نتیجه ترانزیستور PNP است . ولی اگر ترمینال منفی روی بیس واقع بوده پس بیس از نوع P و در نتیجه ترانزیستور از نوع NPN است .
اشتراک گذاری

دیدگاه تان را ارسال نمائید ( برای ارسال دیدگاه باید عضو سایت باشید ! )