بررسی خصوصیات مدار دو برابر و سه برابر کننده ولتاژ

 
بررسی خصوصیات مدار دو برابر و سه برابر کننده ولتاژ

بررسی خصوصیات مدار دو برابر و سه برابر کننده ولتاژ

همانطور که می دانید ، زمانی که به یک منبع تغذیه با ولتاژ زیاد با جریان کم احتیاج است می توان از مدارات چند برابر کننده ولتاژ استفاده نمود . در این مدارات از خاصیت خازن در ذخیره کردن انرژی استفاده می کنند . شکل زیر یک مدار دو برابر کننده ولتاژ را نشان می دهد .
مدار دو برابر کننده ولتاژ
مدار دو برابر کننده ولتاژ
 
در مدار دو برابر کننده شکل بالا ، در نیم سیکل مثبت ولتاژ ثانویه ترانس دیود D1 هدایت کرده و خازن C1 را تا ولتاژ Vm شارژ می کند . در نیم سیکل منفی دیود D2 هدایت کرده و خازن C2 به ولتاژ Vm شارژ می شود . بنابراین ( Vo ( DC که برابر مجموع ولتاژ شارژ هر دو خازن است برابر 2Vm خواهد بود .
 
 

بررسی خصوصیات یکسو کننده تمام موج پل و کاربرد آن در تبدیل ولتاژ AC به DC در منابع تغذیه

 بررسی خصوصیات یکسو کننده تمام موج پل و کاربرد آن در تبدیل ولتاژ AC به DC در منابع تغذیه

 
البته در عمل به علت افت ولتاژ در ترانس و دیودها ( Vo ( DC کمی از 2Vm کم تر خواهد بود . در این مدارات هر چه مقدار RL بیشتر باشد یعنی جریان کمتری کشیده شود ، ولتاژ DC خروجی به 2Vm نزدیک تر و مقدار رایپل آن کمتر است .
اشتراک گذاری

دیدگاه تان را ارسال نمائید ( برای ارسال دیدگاه باید عضو سایت باشید ! )