ساخت تیزر تبلیغاتی

خدمت دیگری که در سامانه نمای دانش انجام می گیرد ساخت تیزر تبلیغاتی می باشد که در سه سطح  B , A و C قابل سفارش می باشد.

سطح A ساخت تیزر تبلیغاتی با حظور مجری و بازیگر در محیط استودیو مجازی :  قیمت پایه دقیقه ای 1 میلیون تومان .

سطح B ساخت تیزر تبلیغاتی با حظور مجری و بدون محیط استودیو مجازی :  قیمت پایه دقیقه ای 800 هزار تومان .

سطح C ساخت تیزر تبلیغاتی بدون حظور مجری و بازیگر و بصورت موشن گرافیک : قیمت پایه دقیقه ای 400 هزار تومان .

جهت سفارش از بخش تماس با ما و در فرم مربوطه درخواست خود را ثبت کنید ، کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.

 

نمونه تیزر استودیو مجازی سطح A