ثبت شکایات

ثبت شکایات

در صورتی که از نحوه ارائه دوره ها ، پشتیبانی دوره ها و یا نحوه برخورد کارمندان موسسه شکایتی دارید می توانید از طریق آدرس ایمیل

admin@namaydanesh.com

با مدیریت در تماس باشید