30% تخفیف
فیلم آموزش رباتیک مقدماتی خرید دوره اموزشی
06:00:00
750,000 تومان
525,000 تومان
20% تخفیف
آموزش رباتیک کودکان خرید دوره اموزشی
02:00:00
450,000 تومان
360,000 تومان