10% تخفیف
فیلم آموزش رباتیک مقدماتی خرید دوره اموزشی
06:00:00
190,000 تومان
171,000 تومان
20% تخفیف
آموزش رباتیک کودکان خرید دوره اموزشی
02:00:00
190,000 تومان
152,000 تومان