50% تخفیف
آموزش تولید مصنوعات چرمی خرید دوره اموزشی
10:00:00
2,950,000 تومان
1,475,000 تومان
50% تخفیف
آموزش طلاسازی خرید دوره اموزشی
20:00:00
2,950,000 تومان
1,475,000 تومان
50% تخفیف
آموزش نقاشی روی پارچه خرید دوره اموزشی
13:00:00
950,000 تومان
475,000 تومان
50% تخفیف
آموزش خوشنویسی خط لاتین با خودکار خرید دوره اموزشی
03:00:00
450,000 تومان
225,000 تومان
50% تخفیف
آموزش خوشنویسی نستعلیق با خودکار خرید دوره اموزشی
05:00:00
550,000 تومان
275,000 تومان
50% تخفیف
آموزش قالی بافی خرید دوره اموزشی
05:00:00
990,000 تومان
495,000 تومان
فیلم آموزش میناکاری روی سفال خرید دوره اموزشی
02:00:00
180,000 تومان
فیلم آموزش طراحی تکسچر درخت خرید دوره اموزشی
03:00:00
30,000 تومان