20% تخفیف

فیلم آموزش نظارت تاسیسات برق ساختمان

شرح مباحث ارائه شده در دوره  نظارت تاسیسات برق ساختمان  دوره نظارت تاسیسات برق ساختمان به 2 بخش مباحث عملی و تئوری تقسیم بندی می گردد در بخش مباحث تئوری جناب مهندس اکبرپور نکات مربوط به مباحث استاندراد های نظام مهندسی را مورد بررسی قرار...
اردوان اکبرپور اردوان اکبرپور
08:00:00
1,300,000 تومان
1,040,000 تومان
20% تخفیف
فیلم آموزش نظارت تاسیسات برق ساختمان خرید دوره اموزشی
08:00:00
1,300,000 تومان
1,040,000 تومان
30% تخفیف
پکیج جامع آموزش شبکه توزیع برق خرید دوره اموزشی
05:00:00
1,200,000 تومان
840,000 تومان
فیلم آموزش روش نصب و اجرای پست هوایی خرید دوره اموزشی
04:00:00
450,000 تومان
فیلم آموزش ایمنی در برق خرید دوره اموزشی
02:00:00
150,000 تومان