فیلم آموزش نظارت تاسیسات برق ساختمان

شرح مباحث ارائه شده در دوره  نظارت تاسیسات برق ساختمان  دوره نظارت تاسیسات برق ساختمان به 2 بخش مباحث عملی و تئوری تقسیم بندی می گردد در بخش مباحث تئوری جناب مهندس اکبرپور نکات مربوط به مباحث استاندراد های نظام مهندسی را مورد بررسی قرار...
اردوان اکبرپور اردوان اکبرپور
08:00:00
550,000 تومان