50% تخفیف
فیلم آموزش نظارت تاسیسات برق ساختمان خرید دوره اموزشی
08:00:00
1,300,000 تومان
650,000 تومان
50% تخفیف
پکیج جامع آموزش شبکه توزیع برق خرید دوره اموزشی
05:00:00
1,200,000 تومان
600,000 تومان
فیلم آموزش روش نصب و اجرای پست هوایی خرید دوره اموزشی
04:00:00
450,000 تومان
فیلم آموزش ایمنی در برق خرید دوره اموزشی
02:00:00
150,000 تومان
50% تخفیف
دوره آموزش طراحی تاسیسات برق ساختمان با AutoCAD خرید دوره اموزشی
12:00:00
350,000 تومان
175,000 تومان