20% تخفیف

پکیج طلایی آموزش تاسیسات برق ساختمان

 پکیج طلایی آموزش تاسیسات برق ساختمان   در این دوره مهارت هایی زیر را به صورت کامل ، پروژه محور و در محیط کار آموزش داده می شود: 1- نظارت تاسیسات برق ساختمان  2- سیم کشی برق ساختمان  3- نقشه کشی تاسیسات برق ساختمان با اتوکد  4-...
گروه مدرسین گروه مدرسین
45:00:00
2,950,000 تومان
2,360,000 تومان
20% تخفیف
پکیج طلایی آموزش تاسیسات برق ساختمان خرید دوره اموزشی
45:00:00
2,950,000 تومان
2,360,000 تومان
آموزش تاسیسات برق ساختمان / پکیج 3 خرید دوره اموزشی
16:00:00
1,850,000 تومان
آموزش تاسیسات برق ساختمان / پکیج 2 خرید دوره اموزشی
20:00:00
1,550,000 تومان
20% تخفیف
 آموزش تاسیسات برق ساختمان / پکیج 1 خرید دوره اموزشی
25:00:00
1,560,000 تومان
1,248,000 تومان
فیلم آموزش سیم کشی برق ساختمان خرید دوره اموزشی
05:00:00
300,000 تومان