دوره های آموزشی

20% تخفیف
آموزش شغل تولید مصنوعات چرمی خرید دوره اموزشی
10:00:00
2,950,000 تومان
2,360,000 تومان
70% تخفیف
آموزش شغل طلاسازی خرید دوره اموزشی
20:00:00
2,850,000 تومان
855,000 تومان
دوره تعمیرات تلویزیون های تک برد خرید دوره اموزشی
01:30:00
700,000 تومان