دوره های آموزشی

آموزش تولید مصنوعات چرمی خرید دوره اموزشی
10:00:00
2,950,000 تومان
فیلم آموزش سیم کشی برق ساختمان خرید دوره اموزشی
15:00:00
2,600,000 تومان
آموزش طلاسازی خرید دوره اموزشی
20:00:00
2,950,000 تومان
10% تخفیف
آموزش تعمیرات دستگاه های مودم خرید دوره اموزشی
12:00:00
1,950,000 تومان
1,755,000 تومان
10% تخفیف
دوره تعمیرات تلویزیون های تک برد خرید دوره اموزشی
01:30:00
700,000 تومان
630,000 تومان