دوره های رایگان تاسیسات

انواع یو پی اس
لامپ های تخلیه در گاز
لامپ نئون
لامپ متال هالید MH
لامپ بخار سدیم پر فشار HPS
لامپ بخار جیوه پرفشار MBF
لامپ فلورسنت فشرده CFL
لامپ بخار جیوه کم فشار فلورسنت MCF
لامپ های التهابی
لامپ هالوژن تنگستن TH