دیدگاه خانم اسماعیلی درباره پکیج آموزش رباتیک کودکان
دیدگاه آقای پدرام شریف نژاد درباره پکیج آموزش تعمیرات تلویزیون
رضایت مشتری - پکیج جامع آموزش تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ