مقاومت های متغیر اتوماتیک

مقاومت های متغیر اتوماتیک

مقاومت های متغیر اتوماتیک

مقاومت های متغیر اتوماتیک

مقاومت های متغیر اتوماتیک به چند دسته زیر تقسیم می شوند:
PTC
NTC
VDR
LDR
MDR
دو مورد اول مقاومت های متغیر وابسته به حرارت هستند که جناب مهندس راستی توضیحاتی درباره آنها ارائه می کنند.

 

 
اشتراک گذاری

دیدگاه تان را ارسال نمائید ( برای ارسال دیدگاه باید عضو سایت باشید ! )