مدار یکسو ساز

مدار یکسو ساز

مدار یکسو ساز

تحلیل مدار یکسوساز برد پاور.

برد پاور بطور معمول شامل دو قسمت اولیه و ثانویه هستند ،که بخش اولیه شامل مدار محافظ ،مدار یکسوساز و مدار نوسان ساز می باشد.

در این ویدئو می توانید تحلیل مدار یکسو ساز برد پاور رو که توسط مهندس رزمجویی تدریس شده است رو مشاهده بفرمایید.

توجه:
این ویدئو بخش از دوره کامل تعمیرات تلویزیون های پیشرفته می باشد.
 

 

اشتراک گذاری

دیدگاه تان را ارسال نمائید ( برای ارسال دیدگاه باید عضو سایت باشید ! )