معرفی رنگ های مخصوص نقاشی روی پارچه

معرفی رنگ های مخصوص نقاشی روی پارچه

معرفی رنگ های مخصوص نقاشی روی پارچه

 معرفی رنگ های مخصوص نقاشی روی پارچه 

برای نقاشی روی پارچه از رنگهای خاصی استفاده می شود که بعد از شستشو کیفیت خود را حفظ کنند .

این رنگ ها تنوع زیادی دارند و از لحاظ کارایی باهم متفاوت هستند.

در این ویدئو سرکار خانم کریم آقایی تفاوت بین رنگ های پارچه را بیان می کنند.

 

اشتراک گذاری

دیدگاه تان را ارسال نمائید ( برای ارسال دیدگاه باید عضو سایت باشید ! )