روش خواندن مقاومت SMD

روش خواندن مقاومت SMD

روش خواندن مقاومت SMD

 روش خواندن مقاومت  SMD  

 مربوط به دوره تعمیرات موبایل 

مدت: 8 دقیقه

مدرس دوره: جناب مهندس ایرج راستی

 

 

اشتراک گذاری

دیدگاه تان را ارسال نمائید ( برای ارسال دیدگاه باید عضو سایت باشید ! )