کافه مهارت - قسمت دوم - راه اندازی شغل تعمیرات تلویزیون

کافه مهارت - قسمت دوم - راه اندازی شغل تعمیرات تلویزیون

کافه مهارت - قسمت دوم - راه اندازی شغل تعمیرات تلویزیون

 کافه مهارت - قسمت دوم 

موضوع : بررسی شغل تعمیرات تلویزیون 

میهمان برنامه : جناب مهندس وحید رزمجویی

مجری برنامه : جناب مهندس مهدی فیروزی

مدت زمان: 20 دقیقه

 

اشتراک گذاری

دیدگاه تان را ارسال نمائید ( برای ارسال دیدگاه باید عضو سایت باشید ! )