نقشه خوانی در سیم کشی برق ساختمان

 نقشه خوانی در سیم کشی برق ساختمان

نقشه خوانی در سیم کشی برق ساختمان

 نقشه خوانی در سیم کشی برق ساختمان

نقشه خوانی یکی از مهم ترین مهارت هایی هست که یک برق کار باید بداند و بر مبنای آن می تواند برآورد اولیه مقادیر سیم ، کابل و تمامی تجهیزات را داشته باشد و همچنین می تواند مبنایی برای مشخص نمودن مبلغ قراداد باشد.

جناب رهنما از مجریان باتجربه تاسیسات برق ساختمان هستند و در تدریس این دوره نکات قابل توجه ای را بیان می کنند

 

 

 
 

جهت دریافت دوره کامل آموزش سیم کشی برق ساختمان اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری

دیدگاه تان را ارسال نمائید ( برای ارسال دیدگاه باید عضو سایت باشید ! )