بررسی خصوصیات مدار یکسو ساز نیم موج و کاربرد آن در تبدیل ولتاژ AC به DC در منابع تغذیه

 
بررسی خصوصیات مدار یکسو ساز نیم موج و کاربرد آن در تبدیل ولتاژ AC به DC در منابع تغذیه

بررسی خصوصیات مدار یکسو ساز نیم موج و کاربرد آن در تبدیل ولتاژ AC به DC در منابع تغذیه

همانطور که می دانید ، موج AC برق شهر فاقد ولتاژ DC است . چون مقدار متوسطش صفر است ، بنابراین برای دسترسی به ولتاژ DC باید برق شهر را یکسو کرد . بوسیله مدار یکسو ساز نیم موج فقط نیمی از موج AC در خروجی مدار ظاهر می گردد که دارای مقدار DC برابر  ولت است . Vm دامنه ماکزیمم موج AC ورودی به مدار یکسو ساز و 3.14 = π است .
موج یکسو شده که دارای ( V ( DC است ، همچنین دارای بی نهایت موج سنیوزئیدال AC است . پارامتری که میزان امواج سنیوزئیدال AC موجود در موج یکسو شده را نسبت به موج DC نشان می دهد ، رایپل فاکتور یا درصد رایپل است و به صورت زیر تعریف می گردد .
Vrms دامنه مؤثر ولتاژ مؤلفه های AC موجود در موج یکسو شده است . با عمل یکسو سازی هر چند ما به ولتاژ DC برابر  دسترسی پیدا می کنیم ولی در این موج آنقدر مؤلفه AC زیاد است که درصد رایپل در حد 121 % است . برای آن که مؤلفه های AC را کمتر کنیم و به ولتاژ DC بیشتری دسترسی پیدا کنیم می توانیم خازنی را با RL موازی کنیم ( شکل زیر ) . نقش خازن در مدار این است که زمان هدایت دیود را کاهش و زمان خاموشی آن را افزایش می دهد .
 

بررسی چند نمونه مدار کلمپر دیودی

بررسی چند نمونه مدار کلمپر دیودی

 
اما باید متوجه بود که کاهش زمان روشن بودن دیود و افزایش زمان خاموش بودن آن به , C x RL بستگی دارد . یعنی در مقادیر خیلی زیاد C x RL می توان به موج کاملا صاف و بدون مؤلفه AC و در حد V (DC) = Vm رسید . اما می دانید ، وقتی زمان روشن بودن دیود با افزایش C x RL کاهش می یابد ، جریان عبوری از دیود افزایش می یابد . در این صورت اگر مقدار جریان عبوری از مقدار جریان surg دیود بیشتر شود ، دیود خواهد سوخت .
بنابراین در افزودن مقدار , C x R1 که به واسطه افزودن مقدار C و یا RL انجام می گیرد باید به مورد فوق کاملا توجه داشت
 
برسی خصوصیات مدار یکسوساز نیم موج و کاربرد آن در تبدیل ولتاژ AC به DC در منابع تغذیه
 
اشتراک گذاری

دیدگاه تان را ارسال نمائید ( برای ارسال دیدگاه باید عضو سایت باشید ! )