انتخاب اینورتر در طراحی نیروگاه منفصل از شبکه

انتخاب اینورتر در طراحی نیروگاه منفصل از شبکه

انتخاب اینورتر در طراحی نیروگاه منفصل از شبکه

انتخاب اینورتر در طراحی نیروگاه منفصل از شبکه

در طراحی اینورتر ما بدترین شرایط عملکرد را در نظر می گیریم و اینورتر را برای آن حالت طراحی می کنیم برای طراحی بدترین حالت ، توان اینورتر باید از مجموع توان مصرفی بارها بزرگتر باشد یعنی

                                                                                                                                         فرمول:

دوره نصب صفحات خورشیدی

به طور مثال 4 عدد لامپ 40 وات ، یک تلویزیون 100 وات ، یک کامپیوتر 150 وات ، یک یخچال 100 وات و یک مجموعه بار که 200 وات را استفاده می کنند .

توان نامی مصرف کننده های ac را بدست آورده" فقط توان ، بدون در نظر گرفتن ساعت عملکرد " سپس مجموع آن ها را بدست می آوریم فرض می کنیم در بدترین حالت قرار است همه این موارد در سیستم کار کنند.

 در این حالت اینورتر طراحی شده باید قابلیت عملکرد در بدترین شرایط را داشته باشد و در انتها این جمع بدست آمده را ضرب در  SF کرده که مقدار آن 1.25 می باشد در نتیجه توان اینورتر باید از 887.5 بزرگتر باشد .

یعنی اگر برای سیستم یک اینورتر یک کیلو یا 900 وات را انتخاب کنیم باید این اینورتر توانایی تامین تمام بارها را داشته باشد .

نکته قابل توجه این است که اگر از نحوه مصرف بارها و ساعت عملکرد آن ها اطلاع داشته باشیم یعنی مطمئن باشیم که هیچ وقت دو بار خاص با هم در یک سیستم نمی آیند ، برای مثال هیچ وقت لامپ به همراه یخچال یا لامپ با تلویزیون روشن نمی شود ، در این حالت می توان عدم همزمانی را نیز لحاظ کرد که بدترین حالت می شود بیشترین توان لحظه ای. مثلا می دانیم صبح از مصرف کننده ها استفاده می کنیم و هیچ گاه همراه لامپ استفاده نمی شوند پس می توانیم مقدار کوچک تر را در طراحی حذف کنیم. پس بدترین حالت عملکردی را در نظر می گیریم که ضریب اطمینان طراحی را افزایش می دهد.

 

صفحات خورشیدی

 

جهت دریافت دوره طراحی و پیاده سازی نیروگاه های خورشیدی اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری

دیدگاه تان را ارسال نمائید ( برای ارسال دیدگاه باید عضو سایت باشید ! )