معرفی دوره نظارت تاسیسات برق ساختمان

معرفی دوره نظارت تاسیسات برق ساختمان

معرفی دوره نظارت تاسیسات برق ساختمان

معرفی دوره نظارت تاسیسات برق ساختمان

در این دوره که توسط مهندس اکبرپور ناظر عالی نظام مهندسی تدریس می گردد تمامی اطلاعات مورد نیاز ناظرین تاسیسات برق ساختمان  از نظر تئوری و عملی آموزش داده می شود.
بخش زیادی از این دوره با حضور در مراحل مختلف ساختمان از همبندی تا تائید نهایی بصورت عملی تهیه گردیده تا مطالب بسیار ملموس تر گردد.

 

 

اشتراک گذاری

دیدگاه تان را ارسال نمائید ( برای ارسال دیدگاه باید عضو سایت باشید ! )